Kỹ sư Tự động hóa, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh. Ân thích được trải nghiệm, học hỏi và chia sẻ cho người khác. Mình tin rằng, món quà có thể trao tặng cho người khác chính là kiến thức. Trải qua quá trình học tập, làm việc, dám thử và chấp nhận những sai lầm sẽ tạo ra những món quà ý nghĩa cho bản thân và những người xung quanh. Trong giáo dục, mình muốn trở thành một người bạn đồng hành, hướng dẫn cho các em học sinh nhằm giúp các em phát huy hết tiềm năng của mình. Teach For Vietnam là nơi Ân có thể ươm mầm mong muốn đó. Trở thành một Fellow của TFV cho mình cơ hội được tiếp xúc với nhiều học sinh nhất, để mình và các em cùng học hỏi lẫn nhau, cùng phấn đấu trở thành những người hiểu biết và đóng góp tích cực cho xã hội.