HÀNH TRÌNH ƯƠM MẦM NHỮNG NÔNG DÂN TÍ HON

Hành trình vườn rau 4.0

GIẤY CHỐNG THẤM LÀM TỪ BÃ MÍA – CÂU CHUYỆN VỀ TÌNH YÊU MÔI TRƯỜNG CỦA HAI NỮ SINH HUẾ

GIẤY CHỐNG THẤM LÀM TỪ BÃ MÍA – CÂU CHUYỆN VỀ TÌNH YÊU MÔI TRƯỜNG CỦA HAI NỮ SINH HUẾ

Giấy chống thấm - nghe tưởng chừng như vô lí nhưng đó chính là sản phẩm do chính tay hai bạn nữ sinh lớp 11 Mai Cao Kỳ Duyên và Ngô Thị Diễm Thúy sáng chế. "Qua báo đài, chúng em hiểu được toàn cầu đang gặp vấn đề rất lớn về túi nilông và chất thải nhựa. Do các sản...

Chuyện hạt mầm

GIẤY CHỐNG THẤM LÀM TỪ BÃ MÍA – CÂU CHUYỆN VỀ TÌNH YÊU MÔI TRƯỜNG CỦA HAI NỮ SINH HUẾ

GIẤY CHỐNG THẤM LÀM TỪ BÃ MÍA – CÂU CHUYỆN VỀ TÌNH YÊU MÔI TRƯỜNG CỦA HAI NỮ SINH HUẾ

Giấy chống thấm - nghe tưởng chừng như vô lí nhưng đó chính là sản phẩm do chính tay hai bạn nữ sinh lớp 11 Mai Cao Kỳ Duyên và Ngô Thị Diễm Thúy sáng chế. "Qua báo đài, chúng em hiểu được toàn cầu đang gặp vấn đề rất lớn về túi nilông và chất thải nhựa. Do các sản...

VƯỜN RAU 4.0 ĐẦU TIÊN ĐÃ ĐƯỢC HIỆN THỰC HÓA

VƯỜN RAU 4.0 ĐẦU TIÊN ĐÃ ĐƯỢC HIỆN THỰC HÓA

Những viên gạch đầu tiên của dự án Nông dân tí hon đã được đặt tại vườn rau thuộc trường THCS Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vào ngày 16 - 17/02 vừa qua. Dự án Nông dân tí hon ươm mầm cho vườn rau khoa học tại các trường khó khăn trên địa bàn các địa phương...